Treemen na Facebooku

Specifikace strojů

Nabízíme Vám krátkodobé i dlouhodobé pronájmy strojů. Půjčení je vhodné jak pro podnikatele a živnostníky, tak pro fyzické osoby.

Stroje a zařízení k zápůjčce

 • Přívěsná plošina DENKA LIFT DL 30 (až 30m)
 • Kloubový nosič nářadí AVANT 745 – různé příslušenství
 • Přívěsný štěpkovač – drtič větví  GreenMech Arborist 150 (až 15cm)
 • Pařezová fréza Husqvarna SG13
 • Kontejnery – bioodpady, výkopová zemina, stavební a demoliční odpady, atd.
Stroj 1–4 h 1–5 dní 6–14 dní > 15 dní Kauce

Přívěsná plošina DENKA LIFT DL 30

1000/h 5.500,- 4.100,- 3.650,- 35.000,-

Kloubový nosič nářadí AVANT 745

1.890,- 3.450,- 2.790,- 2.350,- 35.000,-

Přívěsný štěpkovač – drtič větví GreenMech Arborist 150

2.800,- 5.000,- 4.450,- 3.625,- 20.000,-

Pařezová fréza Husqvarna SG13 

900,- 1.500,- 1.330,- 1.075,- 10.000,-

Kontejnery

Práce strojníka se strojem - bez rozdílu 8 h/den, 3 600 Kč/den

Jak probíhá zapůjčení?

Při zapůjčení stroje je se zákazníkem sepsána „Nájemní smlouva“. Úhrada půjčovného proběhne na základě daňového dokladu (faktury) se splatností 10 dnů. Pokud přesáhne doba půjčovného kalendářní měsíc (poslední den v měsíci), je půjčovné účtováno po částech daňovými doklady s datem zdanitelného plnění vždy poslední den v uplynulém měsíci. Splatnost těchto faktur je opět 10 kalendářních dnů. Při prvním zapůjčení stroje (společnost se u nás poprvé registruje) je vyžadována platba kauce. Po ukončení zápůjčky je tato kauce vyúčtována oproti půjčovnému za stroj, popřípadě poškození stroje. Tato kauce může být vyžadována i u zákazníků, kteří nemají vypořádané závazky vůči společnosti Treemen s.r.o. Výše kauce může být stanovena až na výši 30 % hodnoty stroje.

Fyzická osoba předkládá:

 • 2 doklady totožnosti: občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz,
 • zálohu v hotovosti (výše dle ceníku, nebo v závislosti od typu stroje).

Právnická osoba nebo fyzicky podnikající předkládá:

 • občanský průkaz osoby, která si zařízení vypůjčuje,
 • originální výpis z obchodního rejstříku,
 • originální živnostenský list,
 • plátci DPH – osvědčení o registraci DIČ.

Registrovaná firma neplatí kauci.

V případě zapůjčení stroje bez obsluhy požadujeme platný doklad o odborné způsobilosti pro práci s daným typem stroje.

PRAVIDLA PŮJČOVNY

 • Každý zákazník je povinen podepsat smlouvu o pronájmu.
 • Stroje a nářadí vrací zákazník nepoškozené a ve stavu, v jakém si je půjčil.
 • V případě poškození nebo neúměrného znečištění zapůjčených strojů je zákazník povinen uhradit náklady na jejich vyčištění nebo opravu.
 • V případě totálního poškození nebo ztráty zapůjčeného stroje nebo nářadí se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci, a to ve výši tržní ceny daného stroje.
 • Firma Treemen s.r.o. nenese odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s používáním vypůjčeného nářadí nebo stavebních strojů. Dodržujte prosím pravidla bezpečnosti práce.
 • U některých zařízení (vrtáky, kotouče, zuby) je účtováno opotřebení spotřebního materiálu – KAUCE.
 • Před zapůjčením stroje je zpravidla nutné složit zálohu – kauci. Výše vratné kauce na zapůjčené stroje závisí na hodnotě stroje a je uvedena v ceníku. Kauce se vrací při zaplacení pronájmu a vrácení stroje – více info v odkazu – Půjčovna podmínky.

Ceny

Ceny jsou uvedeny v ceníku a jsou vyčísleny bez dopravy.
Cena pronájmu strojů zahrnuje max. 8 Mth/den. Za každou další Mth účtujeme poplatek ve výši 10 % denního nájemného.
Změny cen jsou vyhrazeny.

Doba pronájmu

Doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky. Její platnost je 24 hodin. Při překročení této doby se automaticky započítává další 4hodinová nebo 24hodinová sazba.
Doba pronájmu je uvedena ve smlouvě o pronájmu a lze ji telefonicky prodloužit, nebo pronajaté zboží vrát dříve, než bylo sjednáno.
V případě nedodržení vrácení vypůjčeného zboží v daném termínu a předchozí dohody s pronajímatelem o prodloužení je nájemné zvýšeno o 100 %.

Platba

Platby přijímáme v hotovosti a bezhotovostním převodem na účet.

Doprava

Doprava není součástí zapůjčení stroje. Dopravu strojů poskytujeme a účtujeme podle skutečně ujetých km a sazba je 25 Kč/km bez DPH.