Treemen na Facebooku

O nás

Společnost „Treemen“ vychází vstříc všem svým zákazníkům v oblasti komplexní péče o stromy a zeleň s ohledem na životní prostředí v celé ČR. Vznikla partnerstvím mezi Ing. Lukášem Matějkou a Ing. Jiřím Sekyrou s vizí nabídnout široké spektrum služeb z oblasti arboristiky.

Stromy jsou pro nás více než pouhé podnikání, jsou naší vášní. Existuje mnoho způsobů, jak mohou stromy zvyšovat kvalitu lidského života, a právě proto jsme se rozhodli je chránit a pečovat o ně nejvyšší možnou měrou.

Naše poslání

Rádi bychom poskytovali našim zákazníkům kvalitní arboristické služby s využitím moderních i tradičních postupů a znalostí v daném oboru. Spokojení zákazníci a zdravé, krásné, dlouhověké stromy jsou pro nás prvořadým cílem, kterého bychom rádi dosáhli díky dobře odvedené práci, stálému vzdělávání pracovníků a dalšímu rozvoji naší společnosti.

Od prvního kontaktu s Vámi, během celé zakázky i poté jsou pro nás Vaše přání spolu s potřebami ošetřovaných stromů to nejdůležitější. Protože si uvědomujeme, že stromy jsou nejcennější investicí do budoucnosti, budeme Vás vždy pravdivě informovat o každém nutném kroku v péči o ně.

Doufáme, že budete s našimi službami a vykonanou prací spokojeni a těšíme se, že se na nás budete i v budoucnu dále obracet.

Náš tým

Ing. Jiří Sekyra

Ing. Jiří Sekyra

  • VOŠ lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek
  • Česká zemědělská univerzita v Praze – fakulta lesnická a dřevařská
  • Mendelova univerzita v Brně – postgraduální specializační studium potřebné ke jmenování soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech
  • Držitel evropského arboristického certifikátu ETW
  • Člen mezinárodní arboristické společnosti ISA a EAC

Ing. Lukáš Matějka

Ing. Lukáš Matějka

  • VOŠ lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek
  • Česká zemědělská univerzita v Praze – fakulta lesnická a dřevařská
  • Mendelova univerzita v Brně – postgraduální specializační studium potřebné ke jmenování soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech
  • Držitel evropského arboristického certifikátu ETW
  • Člen mezinárodní arboristické společnosti ISA a EAC

Průběh zakázky

1

Sjednání osobní schůzky na základě Vašeho dotazu, na níž posoudíme situaci a zodpovíme všechny Vaše otázky.

2

Zhodnocení stavu daného stromu s ohledem na klimatické a půdní podmínky a stanovení způsobu ošetření jednotlivých stromů na základě zjištěných okolností.

3

Konzultace navržených řešení v péči o strom s ohledem na Vaše přání a potřeby a následné předložení nabídky a její odsouhlasení.

4

Stanovení termínu provedení prací s ohledem na období, faktory mající vliv na kvalitu a vhodnost zásahu a na Vašich a našich možnostech. V průběhu práce i po ní budete informováni o možnostech budoucí péče o Vaši zeleň.

5

Odsouhlasení provedených prací a platba za provedené práce (fakturou, hotově, na účet).

Filozofie naší společnosti není založena na získávání co největšího počtu zakázek na úkor kvality vykonané práce, ale naopak na získání zákazníků, kterým bychom se plně věnovali a poskytovali tak služby na nejvyšší úrovni. Jsme mladý, vysoce kvalifikovaný tým, který se snaží neustále vyvíjet a nestagnovat pouze na současném trendu arboristických činnosti. Účastníme se konferencí, kurzů a certifikací, podílíme se na tvorbě podkladů, které jsou spojeny s oborem arboristika.

Využíváme nejmodernějších technologií a aplikujeme je v praxi. Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky z České zemědělské univerzity v Praze v oblasti ochrany lesa, fytopatologie, fytocenologie, nauce o dřevě, pěstování a mnoho dalších odvětví. Někteří z nich jsou našimi externími spolupracovníky.

V oblasti arboristiky a péče o dřeviny působíme mnoho let v obou rovinách. V té praktické působíme jako arboristé a snažíme se ošetřovat stromy s výhledem dlouhodobé perspektivy, spolupracujeme s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny při ošetřování a zachování památných stromů, atd. V rovině teorie jsme absolventi Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku, České Zemědělské Univerzity v Praze – fakula lesnická a dřevařská, Mendelově univerzity v Brně - postgraduální specializační studium potřebné ke jmenování soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech. Úzce spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, kde některé předměty vyučujeme.

Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že u stromů rostoucích  mimo les, dosahuje hodnota mimoprodukčních funkcí (jako jsou funkce estetické, půdo ochranné, rekreační, sadovnické hodnoty atd…) řádově desítek až stovek tisíc, v některých případech nevyčíslitelných hodnot. S tímto vědomím k návrhu ošetření jednotlivých stromů přistupujeme, snažíme se tuto myšlenku propagovat širší veřejnosti a vnášet osvětu do oblasti péče o stromy. Stromy jsou živými organismy vyvíjejícími se v čase a prostoru, které se od trávníků, keřů a rostlin výrazně liší velikostí, dlouhověkostí, dominancí. Dnešní „doba betonová“ zaujímá každým dnem větší plochu a je potřeba si uvědomovat stoupající hodnotu vzrostlých dřevin. Již dnes je patrné, že s úbytkem zelených ploch stoupá zájem veřejnosti o „zelené“ lokality.

Vyžadujte certifikaci ETW, která představuje jako jedna z mála měřítko míry odbornosti. "My jsme odborníci na péči o stromy!" Tuhle větu slýchají starostové obcí a vůbec majitelé stromů téměř denně. Péče o stromy však vyžaduje více než znalosti jak nabrousit řetěz motorové pily či jak si bezpečně přistavit žebřík k nejbližší větvi.