Treemen na Facebooku

Ceník

Práce, kterou klientům nabízíme, skýtá mnohá specifika, díky nimž nejde paušalizovat náš ceník prací. Ke každé zakázce přistupuje zcela individuálně jak po technické stránce řešení a realizace, tak i ohledně finanční náročnosti.

Mnoho nabízených služeb probíhá s využitím lezecké techniky, u které nelze objektivně posoudit rychlost pracovníka.

Přistoupili jsme proto ke způsobu individuálního nacenění konkrétní zakázky, tzv. ÚKOLEM. Vy máte od samého začátku představu o finální podobě ceny a na nás je udělat vše jak nejlépe a nejbezpečněji umíme. A věřte, že opravdu umíme ☺.

U každé zakázky je individuálně řešeno místo realizace, v případě kácení nebo prořezu stromů okolí stromů, překážky, přístupnost, požadavky zadavatele (zde hledáme koncept, kdy se potkají Vaše představy s možnostmi legislativními, zároveň však spolu s  technicky i fyziologicky přípustnými pro strom).

Výslednou cenu Vám tedy uvedeme před realizací zakázky, a to na základě osobní prohlídky. Další variantu představuje odhad ceny přes telefon nebo e-mail (po zaslaní fotografií), ale tato cena bude vždy pouze orientační a její konečná podobě se určí až před samotnou realizací na místě.