Semenářstí a výsadba

Semenářství

Poskytujeme služby majitelům lesa, lesním i okrasním školkám v dodávkách semenné suroviny jehličnatých a listnatých dřevin, včetně keřů. Dle požadavku zákazníka dodáváme jak semenný materiál, tak čisté osivo, požadované provenience, doložené průvodní dokumentací o původu, vydané příslušným orgánem státní správy.

Jsme oprávněni k Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování.

Získávání semenné suroviny ze stojících stromů:

 • Smrk ztepilý Picea abies
 • Jedle bělokorá Abies alba
 • Jedle obrovská Abies grandis
 • Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
 • Borovice lesní Pinus sylvestris
 • Borovice černá Pinus nigra
 • Borovice vejmutovka Pinus strobus
 • Modřín opadavý Larix decidua
 • Dub letní Quercus robur
 • Dub zimní Quercus petraea
 • Dub červený Quercus rubra
 • Buk lesní Fagus sylvatica
 • Habr obecný Carpinus betulas
 • Javor mleč Acer platanoides
 • Javor klen Acer pseudoplatanus
 • Javor babyka Acer campestre
 • Jasan ztepilý Fraxinus excelsior
 • Třešeň ptačí Prunus avium
 • Lípa malolistá Tilia cordata
 • Lípa velkolistá Tilia plathyphyllos


Sběry roubú a prýtů

 • sběr roubů pro založení klonových archivů a semených sadů
 • sběr prýtů

Kompletní péče o semenné sady

V rámci služeb v oblasti semenných sadů provádíme tvarování korun roubovanců řezem či střihem, začištění vylámaných částí poškozených sněhem, zatření řezných ran repelenty s fungicidními účinky jako jsou Pellacol, Sanatex apod.