Reference

 • Redukce výšky a bezpečnostní řez u topolu černého

  9 / 4 / 2010 , p. Lešová, Borek 97

  Redukce výšky a bezpečnostní řez u topolu černého pomocí vysokozdvižné plošiny. Při tomto zásahu byla snížena výška koruny o 1/3 z důvodu snížení těžiště a tím zmenšení tlaku na kořenový systém, tedy zlepšení stability. Dále byla provedena obvodová redukce kvůli zachování habitu daného kultivaru. Samozřejmostí při každém zásahu je provedení bezpečnostního řezu, kdy jsou odstraněny suché a rizikové partie.
  Redukční řez na sněhem rozlámaných borovicích byl proveden pomocí vysokozdvižné plošiny. Nebylo zde možné bezpečně využít standardní stromolezecké (lanové) techniky z důvodu přeštíhlených kmenů, které by lezce neunesly.

 • Rizikové kácení usychajícího dubu

  8 / 4 / 2010 , p. Vaindl, Chocenice 104

  Kácení usychajícího dubu nad plotem, chodníkem a frekventovanou silnicí. Postup při kácení byl ztížen křehkostí suchých větví. Provoz na silnici nebylo možné na dobu nutnou k realizaci zásahu úplně zastavit. Místo tedy bylo opatřeno dopravním značením a doprava částečně řízena pozemním personálem. Kácení bylo provedeno od horních partií. Za pomoci kladky došlo k přesměrování spouštěných částí stromu mimo riziková místa.

 • Odstranění kosterní větve na dubu

  29 / 3 / 2010 , p. Horych, Káraný

  Odstranění jedné z kosterních větví na vzrostlém dubu z důvodu zlepšení stability stromu a odstranění rizika ulomení. Při silnějších větrech docházelo ke značnému vychylování této větve a hrozil zlom a pád na garáž nebo zahradu.

 • Rizikové kácení douglasky tisolisté

  15 / 3 / 2010 , Rokycany

  Tento strom nebylo možné pokácet naráz z důvodu nedostačujícího prostoru a přímého kontaktu s plotem. Kácení bylo provedeno postupným odřezáváním, odchytem a spuštěním jednotlivých částí na zem.

 • Rizikové kácení dvou borovic

  25 / 2 / 2010 , p. Láska, Borek 66

  Kácení dvou borovic v přímém kontaktu s domem a plotem, komplikované značně svažitým terénem. Koruny stromů byly přetížené velkým množstvím jmelí, tudíž hrozilo bezprostřední nebezpečí ulomení a následného pádu koruny. Kácení bylo prováděno postupným odřezáváním vrcholových částí s odchytem a jištěním přes druhý strom.

 • Rizikové kácení smrku

  12 / 2 / 2010 , Vlasákovi, Klánovice, V pátém 225

  Tento cca 30 metrů vysoký smrk nemohl být pokácen v celku, aby nedošlo k rozlámání okolního porostu okrasných stromů a keřů. Kácení bylo proto provedeno postupným odřezáváním, odchytem a spouštěním jednotlivých částí. Zbylé 6-ti metrové torzo bylo na přání zadavatele pokáceno v celku do vymezeného prostoru pomocí směrového zářezu a přetažením.

 • Redukční a bezpečnostní řezy borovic

  19 / 1 / 2010 , Aranžerská 562, Klánovice

  Ohrožení vily sněhem přetíženými borovicemi, které byly nakloněny nad střechu nemovitosti. V tomto případě bylo provedeno odlehčení, prosvětlení korun a odstranění rizikových větví. Výstup na tyto stromy a realizace zákroků byly zkomplikovány značným přetížením korunových částí sněhem a přemrznutím dřeva. Z těchto důvodů bylo nezbytné se jistit a odlehčovat váhu přes jiné stromy. Jednotlivé odřezané části korun bylo nutné odchytit a spustit na zem lany s přesměrováním od střechy vily.

 • Rizikové kácení jasanu ztepilého

  16 / 12 / 2009

  Tento případ kácení byl značně ztížen nejen naprostým uschnutím stromu a zakrytím hniloby na jednotlivých kosterních větvích břečťanem, ale také vyhnilým kořenovým systémem. Hrozil zde pád jednotlivých větví a v horším případě i celého stromu. V ohrožení byli v první řadě kolemjdoucí lidé. V bezprostřední blízkosti stromu byla budova nemocnice, lampy pouličního osvětlení a zahradní domek. Těmto limitujícím faktorům bylo nutné přizpůsobit technologie provedení. Kácení bylo provedeno postupným odřezáváním kosterních větví a jejich následné odchytávání lanem s využitím přesměrování kladkami.