Reference

 • Hřbitov Višňová

  7 / 6 / 2010 , Višňová

  Na přání zadavatele bylo provedeno ošetření všech vzrostlých stromů 24ks na hřbitově ve Višňové. Zajištění provozní bezpečnosti bylo provedeno formou bezpečnostních, zdravotních řezů a lokálních redukcí. U sedmi stromů bylo nezbytné instalovat dynamické bezpečnostní vazby sloužící k zajištění lepších statických poměrů stromu.
  Veškeré stromy rostou přímo nad hroby, bylo tedy nutné tomuto faktoru přizpůsobit technologii prováděných prací. Práce byla prováděna našimi stromolezci bez pomoci vysokozdvižné techniky.

 • Památný strom "dub na rozcestí"

  25 / 6 / 2010 , Březina

  Tento 300 let starý památný strom se pyšní obvodem kmene ve výčetní výšce 1,3 m nad zemí 445 cm. Výška stromu je 21 m, samotná výška koruny 17,5 m. Ze zásahů zde bylo provedeno celkové ošetření koruny zdravotním řezem. Dále byla nainstalována dynamická bezbečnostní vazba. V oblasti úžlabí větvení kmene na dvě kosterní větve bylo nutné zřídit stříšku z epoxidové pryskyřice proti zatékání srážkové vody do kmene. Cele toto ošetření bylo provedeno z lan, tzv. stromolezeckou technikou a arboristům to zabralo 49 hodin aktivní práce.

 • Památné stromy "Lípy u křížku"

  22 / 6 / 2010 , Mirošov

  U těchto památných stromů bylo provedeno celkové ošetření koruny zdravotním řezem. Dále zvýšení podjezdné výšky nad příjezdovou komunikací vedoucí k obytným domům, aby nedocházelo k odlamování jednotlivých částí větví a následnému zanesení spor hub. Obě lípy mají 2 kosterní větve, které rostou v ostrém úhlu a při nepříznivých klimatických podmínkách by mohlo dojít k jejich rozlomení. Nainstalovali jsme tedy dynamickou bezpečností vazbu o nosnosti 6t, aby se zabránilo možnosti rozlomení.

 • Tvarování roubovanců v semenném sadě Remíz

  12 / 4 / 2010 , LČR, s.p.

  Zde byl prováděn ořez, zakrácení a tvarování vylámaných větví a částí korun poškozených sněhěm. Vzniklé řezné rány byly zatřeny přípravkem Pellacol.