Ošetřování stromů

„Stromy jsou srdcem naší krajiny...”

...a nedílnou součástí našeho života. Setkáváme se s nimi na každém kroku. Protože plní mnoho důležitých funkcí, jako je snižování prašnosti a hlučnosti prostředí, ovlivňování větrného proudění, estetické funkce a mnoho dalších, je třeba o ně dobře pečovat.

Péče o stromy v sobě skrývá mnoho podob, od zajištění bezpečnosti, zlepšení zdravotního stavu stromu, přes založení a výchovu koruny až po nutnost redukčního zásahu dle potřeb zákazníka.

Nabízíme Vám komplexní a profesionální služby v péči o dřeviny:

  • Zajištění korun stromů - instalace bezpečnostních vazeb (odkaz na sekci bezpečnostní vazby), instalace podpěr (odkaz na sekci bezpečnostních vazeb na konec na podpěry), stabilizační řez
  • Řezy stromů - zakládací řezy , udržovací řezy, přírodě blízký řez, řez keřů, oprava a ošetření starších řezů
  • Kácení stromů - běžné kácení stromů v celé výšce a rizikové (postupné) kácení stromů.
  • Konzervační ošetření stromů - bezpečnostní vazby, sanace dutin - zastřešení větších dutinových otvorů, ošetření povrchových a vnitřních dutin, ošetření prasklých nebo odlomených částí kmene a větví
  • Ochrana stromů při stavebních činnostech - návrh a realizace ochrany dřevin dle normy ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zajišťujeme zejména ochranu kořenového prostoru oplocením, ochranu kořenového prostoru při přejíždění, ochranu kořenového prostoru při snížení i zvýšení úrovně terénu a při budování základů staveb, ochranu při navážkách a odkopávkách v kořenovém prostoru, ochranná opatření při pokládkách sítí technického vybavení, opatření při dočasném poklesu hladiny podzemní vody, ochrana stromů před mechanickým poškozením.
  • Povýsadbová péče o stromy - výživa stromů - přihnojení půdy v oblasti kořenového systému a dodání potřebných živin a rostlinných stimulátorů podporujících zdravý růst stromu, výchovný řež, mulčování, kypření a odplevelování, ochrana sazenic