O nás

„Naší prací je pomáhat lidem,
kteří mají rádi život mezi stromy...“

Společnost „Treemen“ vychází vstříc všem svým zákazníkům v oblasti komplexní péče o stromy a zeleň s ohledem na životní prostředí v celé ČR. Vznikla partnerstvím mezi Ing. Lukášem Matějkou a Ing. Jiřím Sekyrou s vizí nabídnout široké spektrum služeb z oblasti arboristiky.

Nabízené služby:

 • Kácení stromů
 • Prořez a úprava stromů
 • Rizikové kácení ve ztížených podmínkách
 • Statické zajištění stromů – instalace bezpečnostních vazeb
 • Odstranění pařezů pomocí pařezové frézy
 • Likvidace dřevní hmoty - štěpkování
 • Výsadba a přesazování stromů
 • Konzervace a sanace dutin

Průběh zakázky:

 1. KROK: Na Váš telefonický nebo e-mailový dotaz odpoví jeden z našich arboristů. Na základě sdělených informací s Vámi sjedná osobní schůzku, na níž posoudí situaci a zodpoví všechny Vaše otázky. V den schůzky budete telefonicky kontaktováni pro její potvrzení.
 2. KROK: Po příjezdu zhodnotí náš pracovník stav daného stromu s ohledem na klimatické a půdní podmínky. Na základě zjištěných okolností stanoví způsoby ošetření jednotlivých stromů.
 3. KROK: Konzultace navržených řešení v péči o strom s ohledem na Vaše přání a potřeby. Dosažení společného konsensu v ošetření stromu (předložení nabídky a její odsouhlasení).
 4. KROK: Termín pro provedení prací bude stanoven s ohledem na období a další faktory mající vliv na kvalitu a vhodnost zásahu, na Vašich potřebách a časových možnostech a také na možnostech našich arboristů. V průběhu práce i po ní budete informováni o možnostech budoucí péče o Vaši zeleň.
 5. KROK: Odsouhlasení provedených prací a platba za provedené práce. (fakturou, hotově, na účet…)

Doufáme, že budete s našimi službami a vykonanou prací spokojeni a těšíme se, že se na nás budete i v budoucnu dále obracet.
Kontaktní formulář

Vzdělání

Ing. Jiří Sekyra

střední škola - VOŠL a SLŠ Písek, vysoká škola - ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, probíhající studiu – ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská – postgraduální studium zakončené titulem Ph.D. na katedře Ekonomiky a řízení lesního hospodářství, dále Mendelova univerzita v Brně - postgraduální specializační studium potřebné ke jmenování soudním znalcem  v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech, Člen ISA sekce péče o dřeviny.

Ing. Lukáš Matějka

střední škola - VOŠL a SLŠ Písek, vysoká škola - ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, probíhající studiu – Mendelova univerzita v Brně - postgraduální specializační studium potřebné ke jmenování soudním znalcem  v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech, Člen ISA sekce péče o dřeviny.


Stromy jsou pro nás více než pouhé podnikání, jsou naší vášní. Existuje mnoho způsobů, jak mohou stromy zvyšovat kvalitu lidského života, a právě proto jsme se rozhodli je chránit a pečovat o ně nejvyšší možnou měrou.


Poslání

Rádi bychom poskytovali našim zákazníkům kvalitní arboristické služby s využitím moderních i tradičních postupů a znalostí v daném oboru. Spokojení zákazníci a zdravé, krásné, dlouhověké stromy jsou pro nás prvořadým cílem, kterého bychom rádi dosáhli díky dobře odvedené práci, stálému vzdělávání pracovníků a dalšímu rozvoji naší společnosti.

„Zákazník a jeho stromy jsou pro nás vždy na prvním místě...“

Od prvního kontaktu s Vámi, během celé zakázky i poté jsou pro nás Vaše přání spolu s potřebami ošetřovaných stromů to nejdůležitější. Protože si uvědomujeme, že stromy jsou nejcennější investicí do budoucnosti, budeme Vás vždy pravdivě informovat o každém nutném kroku v péči o ně.